W listopadzie 2016r. nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka. Program ten dotyczy używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze). Struktura programu oparta jest na 3 częściach, które realizowane były w czasie lekcji wychowawczych  z uczniami klas II i III. (od 6 do 12 godzin lekcyjnych).

 

I część programu: „ Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości”

II część programu: „ Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość” (centralnym zagadnieniem jest pokazanie strat, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować w zakresie więzi między mężczyzną a kobietą, jak mogą negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w zakresie tożsamości i zadań związanych z płcią).

III  część programu: „Substancje psychoaktywne a zdrowie prokreacyjne” (problematyka zdrowia w aspekcie wpływu obecnych wyborów życiowych-stylu życia- uczestników na zdrowie ich przyszłego potomstwa. Jakie skutki zdrowotne dla potomstwa mogą wywołać psychoaktywne. Budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich). 

Realizacja programu zakończyła się w grudniu 2016r. ankietą ewaluacyjną przeprowadzoną wśród uczestników programu.

 

Wychowawcy realizujący program: 

Mgr Tamara Nowak

Mgr Joanna Dziki

Mgr Iwona Waleryszak

Mgr Dominika Żarska-Kormiańska.