Dnia 8 lutego 2017r. uczniowie klas humanistycznych wzięli udział w spotkaniu poświęconemu  najnowszej historii naszego kraju. Tematyka obejmowała lata „Wielkiej Solidarności” (1980-81) oraz  okres stanu wojennego. Przygotowane zostało przez uczestnika tamtych wydarzeń pana Józefa Stachowiaka, radnego powiatu stargardzkiego, ówczesnego     i obecnego działacza NSZZ „Solidarność” oraz pana Piotra Tarnawskiego, pracownika Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.  Po przywitaniu gości przez Wojciecha Łuniewskiego, nauczyciela historii w II LO, głos zabrał pan Piotr Tarnawski. Wygłosił on wykład przybliżający najważniejsze wydarzenia z tamtych lat tak krajowe jak i regionalne.  Następnie swoimi wspomnieniami podzielił się z uczniami pan Józef Stachowiak.

Obejmowały one lata legalnej działalności NSZZ „Solidarność” jak i okres po wprowadzeniu stanu wojennego. Prelegent przybliżył metody działania opozycji, posiadane środki techniczne oraz sposoby działania komunistycznych organów bezpieczeństwa. Szczególny nacisk położył  na czas przymusowego pobytu w Wojskowym Obozie Specjalnym koło Łomży. Poświęcone mu były specjalnie w tym celu rozwieszone plakaty. Po tym wystąpieniu młodzież mogła z bliska przyjrzeć się zgromadzonym pamiątkom z tamtych lat: powielaczowi, maszynie do pisania, flagom i opaskom patriotycznym, podziemnym wydawnictwom a nawet milicyjnej pałce.