Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest – odpowiem. Tak przed laty śpiewał Marek Grechuta. My dziś szczególnie pochylamy się nad tym pytaniem, ponieważ w tym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to zatem szczególny czas odpowiedzi na powyższe pytanie. Polska składa się z wielu dziedzin życia i z wielu rzeczywistości. Należy choć trochę wniknąć w nie, aby zatopić się i poczuć klimat tych ważnych dla nas 100 lat. Z tej okazji wiele wydarzeń odbywa się w Polsce, aby podkreślić jubileusz. W Stargardzie, w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida, z inicjatywy katechetów, 19 września br., rozpoczął się cykl spotkań ukazujących 100-letnią historię poszczególnych dziedzin oraz przybliżających postacie tworzące tę historię.

 

Spotkania te łączą pokolenia, ponieważ uczestniczy w nich młodzież i seniorzy, którzy mieszkają w okolicy szkoły. Pierwsze spotkanie odbyło się pod hasłem „Medycyna w Niepodległej”. Uczennica klasy III c, Karolina Cokan, przygotowała i przedstawiła najważniejsze wydarzenia związane z polską medycyną.  Po krótkiej powtórce z historii na zaproszenie dyrektora szkoły Andrzeja Kałuży odpowiedział światowej sławy genetyk i onkolog prof. Jan Lubiński. Wygłosił on wykład na temat nowotworów, ich genezy oraz nowoczesnych sposobów leczenia. Odpowiadał także na pytania młodzieży. Na zakończenie spotkania głos zabrali zaproszeni goście: Zastępca Prezydenta Miasta Stargard Ewa Sowa oraz Zastępca Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Jerzy Sołtysiak.

Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi Janowi Lubińskiemu za ubogacenie nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Spotkanie o Medycynie w Niepodległej rozpoczęło nasz cykl spotkań, następne miesiące przyniosą kolejne dziedziny życia, którym się przyjrzymy. Zapraszamy.