Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rozpoczynamy o 8 rano!!!

11 listopada br. obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, cały świat tego dnia obchodzi 100 rocznicę zakończenia I wojny światowej, która zaangażowała w konflikt zbrojny wiele państw i narodów. To była pierwsza na świecie taka wojna.

W czerwcu br. w parafii pw. Najśw. Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie i w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Stargardzie przeżywaliśmy rekolekcje szkolno-parafialne i właśnie wtedy młodzież wspominając powyższe rocznice zaangażowała się w inicjatywę, którą nazwaliśmy “Kartka Pokoju”. Młodzież poprzez czas rekolekcji zgłębiała encyklikę Pacem in terris św. Jana XXIII oraz orędzia na Światowy Dzień Pokoju papieży św. Pawła VI, św. Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka.

Owocem tego studium jest krótka zachęta – Szkolne Orędzie Pokoju, napisana przez naszą młodzież do przywódców wszystkich krajów na świecie, aby już więcej nie było wojny. Uczennica klasy III, Agata Janicka, przygotowała także w ramach rekolekcji projekt kartki, którą będziemy wysyłać z naszej szkoły 11 listopada do przywódców wszystkich państw z tym młodzieńczym apelem. Nauczyciele naszej szkoły również zaangażowali się w tę akcję i przetłumaczyli tekst na sześć języków, które są nauczane w szkole: włoski, hiszpański, francuski,  niemiecki, angielski i rosyjski. Mamy nadzieję, że to działanie choć przypomni nam wszystkim o tej wielkiej wartości jaką jest pokój, o który bardzo mocno zabiega Ojciec Święty Franciszek. Do tej akcji poprosiliśmy również Pocztę Polską S.A. Dzięki życzliwości zachodniopomorskiego dyrektora Poczty Polskiej Józefa Rafała Sekuły zostały wydane z tej okazji, zaprojektowane przez Dariusza Janowskiego, kartka okolicznościowa, stempel oraz specjalny datownik, którym będą opieczętowane przesyłki wychodzące z urzędu pocztowego w Stargardzie 11 listopada br. W nasze działania zaangażowały się także Lasy Państwowe. Pasterz naszej Archidiecezji ks abp Andrzej Dzięga pobłogosławił naszym staraniom i dzięki jego zabiegom dyplomatycznym została informacja o kartce przekazana osobiście Ojcu św. Franciszkowi. W naszej inicjatywie szczególnym dniem był 24 października 2018 r., ponieważ wtedy uczestniczyliśmy w Audiencji Generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie. Na to spotkanie przybyła ze Stargardu pielgrzymka parafian z proboszczem parafii ks. kan. dr. Januszem Posadzym, mieszkańców Stargardu z wiceprezydent Stragardu Ewą Sową oraz nauczycieli i uczniów liceum z dyrektorem szkoły Andrzejem Kałużą. Podczas spotkania Ojciec Święty Franciszek powiedział do Polaków następujące słowa: “Pozdrawiam szczególnie profesorów i uczniów Liceum im. Norwida ze Stargardu, promotorów inicjatywy nazwanej «Kartka pokoju» – apelu o pokój, który zredagowali po solidnym studium nauczania Papieży XX i XXI wieku, i który z okazji 100-lecia niepodległości Polski zostanie rozesłany do przywódców wszystkich krajów świata (…) Dziękuję za te inicjatywy pokoju i solidarności. Niech Bóg wam błogosławi”. Po audiencji delegacja naszej szkoły, na czele z dyrektorem, Kartkę Pokoju osobiście wręczyła Ojcu Świętemu Franciszkowi. Papież podziękował, pobłogosławił i powiedział, że jest to piękna idea. Cieszymy się z tego, że iskra pokoju, która rozejdzie się ze Stargardu na cały świat, jest wsparta modlitwą Następcy Św. Piotra i przez niego pobłogosławiona. W czwartek, 08 listopada br., delegacja II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Stargardzie udała się, na zaproszenie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, aby osobiście wręczyć Kartkę Pokoju głowie naszego państwa. Pan Przydent podziękował za tę inicjatywę, porozmawiał z nami i wykonał pamiątkowe fotografie. Nasze działania na rzecz pokoju trwają nadal. W sobotę, 10 listopada, w Godzinie Apelowej, w stragardzkiej kolegiacie rozpocznie się czuwanie modlitewne w intencji pokoju na świecie. Podczas modlitwy gloszone będą egzorty dotyczące nauczania papieży XX i XXI w. w sprawie pokoju. Czuwanie zakończy się o północy uroczystą Mszą św. w intencji pokoju na świecie. Po stargardzkich uroczystościach niepodległościowych Kartki Pokoju zostaną wysłane w świat.

Mamy nadzieję, że nasze działanie przyniesie błogosławione owoce i przypomni przywódcom tego świata o tej wielkiej wartości, którą jest pokój. Niech także Kartka Pokoju otworzy serca młodzieży na działania pokojowe i da im nadzieję, że zawsze możemy coś zdziałać.

II LO Stargard - Lycée Touchard Le Mans

link_film

Prezentacja II LO

link_prezentacja

Klasa Bezpieczeństwo Publiczne - film

link_film

Gazetka "PO NOWEMU"

folder_2010

Godziny lekcyjne

clock
1.      8:00 - 8:45
2.      8:55 - 9:40
3.      9:50 - 10:35
4.    10:45 - 11:30
5.    11:45 - 12:30
6.    12:35 - 13:20
7.    13:25 - 14:10
8.    14:15 - 15:00
9.    15.05 - 15.50

Po termomodernizacji

link_prezentacja

Patronat

Szkoła jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie
Mieszka I 4
73-110 Stargard
tel. +48 91 577 25 35
sekretariat@2lo.stargard.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Damian Szmit
tel. 503677713
e-mail iod@data.pl