Realizacja programu PO WER

w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida

P2loO WER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) to projekt UE, który stanowi odpowiedź na wyzwania i jednocześnie jest instrumentem realizacji Strategii Europa 2020. Program uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym czy inwestycjami w kapitał ludzki.

II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Stargardzie od 1 września br bierze aktywny udział w realizacji tego projektu, który jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności nauczania języków obcych poprzez motywowanie uczniów do współpracy w zespole oraz tolerancji na różne kultury.

Koordynatorem projektu pt. „ Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy” jest nauczycielka języka angielskiego i rosyjskiego Pani mgr Iwona Szyba, która we współpracy z innymi nauczycielami języków obcych zaangażowała do udziału w projekcie 12 nauczycieli liceum. Poprzez uczestnictwo w dwutygodniowych kursach i szkoleniach w wielu krajach Unii Europejskiej podniosą oni swoje kompetencje zawodowe i językowe.

W dniu 3 listopada 2019 roku rozpoczęła się mobilność nauczycieli II LO w Stargardzie w ramach projektu PO WER. Jako pierwsi wyjechali dyrektor szkoły- Pan mgr Andrzej Kałuża- nauczyciel języka włoskiego i francuskiego, Pani mgr Anna Banaś- nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego i Pani mgr Iwona Szyba- nauczycielka języka angielskiego i rosyjskiego. Florencja była miejscem, gdzie w dniach 4.- 15.11 2019 roku nauczyciele doskonalili swoje umiejętności z zakresu metodyki nauczania języków obcych, wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie nauczania, pogłębili swoją wiedzę z zakresu kultury i życia Włoch. Ukończyli 50- godzinne szkolenie pt. „The creative classroom: Tools and Tips for language teachers”.Dzielili się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Chorwacji i Grecji. Przedstawili uczestnikom kursu swój region, miasto i szkołę. Nawiązali nowe kontakty i znajomości, które, mamy nadzieję, w przyszłości zaowocują wymierną współpracą.

Podczas udanego pobytu we Włoszech był czas zarówno na szkolenie i wymianę doświadczeń jak również i na zwiedzanie. W wolnym czasie nauczyciele uczestniczyli w lokalnych wycieczkach, zwiedzili wspaniałe zabytki renesansowej Florencji, San Gimignano, Monteriggioni, Sienę, Pizę oraz Fiesole.

Kolejne wyjazdy szkoleniowe zaplanowane są do innych krajów europejskich w maju i w okresie wakacji.