W bibliotece szkolnej zorganizowana została uroczystość zaduszkowa - spotkanie poetycko - muzyczne „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”. 

Wspominaliśmy tych, którzy odeszli w tym roku. Tych bardzo znanych i tych mniej. Słuchaliśmy ich poezji, wykonywaliśmy wspólnie ich piosenki i oglądaliśmy fragmenty programów z ich udziałem. W spotkaniu uczestniczyła młodzież naszej szkoły i goście - seniorzy ze Starówki.

Wioletta Brzęcka

ks. Marcin Miczkuła