2016

ROK  SIENKIEWICZOWSKI

18 grudnia 2015 roku Senat przyjął uchwałę ustanawiającą

rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza,

który poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził  świadomość narodową,

 uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń.

Okazją do ustanowienia Henryka Sienkiewicza patronem 2016 roku jest fakt, że wypada wówczas 100. rocznica śmierci pisarza.

 

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości" - napisano w uchwale.