Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rozpoczynamy o 8 rano!!!

 1. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia uczniów i rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów książek.
 2. Wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń i zwrotów książek nauczyciel bibliotekarz udziela poprzez pocztę w dzienniku elektronicznym. 
 3. Nauczyciel bibliotekarz  przebywa w bibliotece w maseczce i rękawiczkach.
 4. Uczeń po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce.
 5. Uczeń dokonujący zwrotu książek musi być w maseczce i rękawiczkach.
 6. Drzwi do biblioteki szkolnej będą otwarte.
 7. W bibliotece mogą  przebywać jednocześnie 4 osoby.
 8. Obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości.
 9. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce do odkładania zwracanych książek.
 10. Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum.
 11. Zakazany jest wolny dostęp do półek z książkami.
 12. Czytelnia jest nieczynna i nie można korzystać ze stanowisk komputerowych.

 

Internetowy katalog książek

link_film

Prezentacja profilu mundurowego

link_film

II LO Stargard - Lycée Touchard Le Mans

link_film

Patronat

Szkoła jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie
Mieszka I 4
73-110 Stargard
tel. +48 91 577 25 35
sekretariat@2lo.stargard.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Damian Szmit
tel. 503677713
e-mail iod@data.pl

Deklaracja dostępności