Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rozpoczynamy o 8 rano!!!

Pracownicy II liceum Ogólnokształcącego
im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie
w roku szkolnym 2015/2016

Kadra kierownicza szkoły

Lp. Imię i nazwisko  Stanowisko Wykształcenie w zakresie:
1. mgr Andrzej Kałuża Dyrektor Język włoski, francuski, polski, Wiedza o kulturze, Sztuka(plastyka, muzyka), Oligofrenopedagogika, Zarządzanie w oświacie
2. mgr Anetta Lipnicka Wicedyrektor Politologia, Historia, Zarządzanie w oświacie

Administracja

Lp. Imię i nazwisko  Stanowisko
1. mgr Karolina Jaskot-Kołucka Kierownik gospodarczy
2. mgr Joanna Komorowska Główny księgowy
3. mgr Agata Witkowska Księgowa
4. mgr Ryszard Grząśko Specjalista do spraw kadrowych
5. Bogusława Czyżuk Sekretarz szkoły

Pedagodzy szkolni

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Zajmowane stanowisko
1. mgr Marzena Hołowczak pedagog
2. mgr Dorota Wiśniewska pedagog

Zespół humanistyczny

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Zajęcia nauczane
1. mgr Joanna Dziki Język polski; Wiedza o kulturze
2. mgr Krystyna Brylańska Język polski; Wiedza o kulturze
3. mgr Renata Pawłowska Język polski; Elementy filozofii; Język polski - konteksty
4. mgr Bożena Waszak Język polski; zajęcia z tyflodydaktyki
5. mgr Dominika Żarska-Kormańska Język polski
6. mgr Wioletta Brzęcka Biblioteka
7. mgr Ewa Januszkiewicz Religia
8. mgr ks. Marcin Miczkuła Religia
9. mgr Anetta Lipnicka Historia; Historia i społeczeństwo
10. mgr Anna Niedźwiedzka Historia, Wiedza o społeczeństwie; Historia i społeczeństwo
11. mgr Wojciech Łuniewski Historia, Wiedza o społeczeństwie; Historia i społeczeństwo
12. mgr Czesław Kwiatkowski Wiedza o społeczeństwie

Zespół nauczycieli języków obcych

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Zajęcia nauczane
1. mgr Beata Andrusz Język angielski;Język angielski- komunikacja
2. mgr Jolanta Borkowska Język angielski
3. mgr Małgorzata Kozioł Język angielski; Język angielski- komunikacja
4. mgr Iwona Szyba Język angielski, rosyjski; Język angielski- komunikacja
5. mgr Anna Banaś Język angielski, niemiecki
6. mgr Liliana Robaszewska Język angielski, niemiecki
7. mgr Hanna Leszyńska Język niemiecki
8. mgr Emilia Zarzycka Język niemiecki
9. mgr Dorota Matysik Język francuski
10. mgr Marzena Hołowczak Język rosyjski
11. mgr Andrzej Kałuża Język włoski, francuski; Język włoski i kultura Włoch

Zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, informatyki, podstaw przedsiębiorczości

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Zajęcia nauczane
1. mgr Iwona Kasjanowicz Matematyka; Wybrane zagadnienia matematyczne
2. mgr Anna Marciniak Matematyka; Wybrane zagadnienia matematyczne
3. mgr Elżbieta Spychalska Matematyka; Wybrane zagadnienia matematyczne
4. mgr Dorota Zołotar Matematyka; Wybrane zagadnienia matematyczne
5. mgr Wioletta Brajer Fizyka; Fizyka wybrane zagadnienia
6. mgr Beata Grzemska Podstawy przedsiębiorczości; Informatyka
7. mgr Robert Głuch Informatyka

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Lp. Imię i nazwisko i nauczyciela Zajęcia nauczane
1. mgr Barbara Przepióra Chemia; Laboratoria; Przyroda
2. mgr Iwona Waleryszak Biologia; Przyroda
3. mgr Tamara Nowak Biologia; Laboratoria; Wychowanie do życia w rodzinie
4. mgr Robert Goździk Geografia, Przyroda, Podstawy przedsiębiorczości
5. mgr Krystyna Ważna Geografia; Przyroda

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa, samoobrony

Lp. Imię i nazwisko i nauczyciela Zajęcia nauczane
1. mgr inż. Jarosław Bieńkowski Edukacji dla bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo publiczne
2. mgr Łukasz Więckowski Bezpieczeństwo publiczne
3. mgr Milena Duda Samoobrona
4. mgr Jacek Frąckowiak Wychowanie fizyczne
5. mgr Grzegorz Pętka Wychowanie fizyczne
6. mgr Renata Stańkowska Wychowanie fizyczne
7. mgr Sławomir Świerczyński Wychowanie fizyczne
8. mgr Stanisława Wojtaś Wychowanie fizyczne

II LO Stargard - Lycée Touchard Le Mans

link_film

Prezentacja II LO

link_prezentacja

Klasa Bezpieczeństwo Publiczne - film

link_film

Gazetka "PO NOWEMU"

folder_2010

Godziny lekcyjne

clock
1.      8:00 - 8:45
2.      8:55 - 9:40
3.      9:50 - 10:35
4.    10:45 - 11:30
5.    11:45 - 12:30
6.    12:35 - 13:20
7.    13:25 - 14:10
8.    14:15 - 15:00
9.    15.05 - 15.50

Po termomodernizacji

link_prezentacja

Patronat

Szkoła jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie
Mieszka I 4
73-110 Stargard
tel. +48 91 577 25 35
sekretariat@2lo.stargard.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Damian Szmit
tel. 503677713
e-mail iod@data.pl