Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rozpoczynamy o 8 rano!!!

Informujemy, że na terenie II Liceum Ogólnokształcącego stosowany jest MONITORING WIZYJNY.

O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku).

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Mieszka I 4, 73-110 Stargard

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani / Pan mogą się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; pod numerem telefonu 503677713.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w szkole, na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.).

4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w związku z prowadzeniem monitoringu oraz organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 7 dni od dnia nagrania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

6. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Ma Pani / Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Nie podanie danych skutkuje odmową wstępu na teren Administratora.

9. W szkole został ustanowiony REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

II LO Stargard - Lycée Touchard Le Mans

link_film

Prezentacja II LO

link_prezentacja

Klasa Bezpieczeństwo Publiczne - film

link_film

Gazetka "PO NOWEMU"

folder_2010

Godziny lekcyjne

clock
1.      8:00 - 8:45
2.      8:55 - 9:40
3.      9:50 - 10:35
4.    10:45 - 11:30
5.    11:45 - 12:30
6.    12:35 - 13:20
7.    13:25 - 14:10
8.    14:15 - 15:00
9.    15.05 - 15.50

Po termomodernizacji

link_prezentacja

Patronat

Szkoła jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie
Mieszka I 4
73-110 Stargard
tel. +48 91 577 25 35
sekretariat@2lo.stargard.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Damian Szmit
tel. 503677713
e-mail iod@data.pl

Deklaracja dostępności