Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rozpoczynamy o 8 rano!!!

Procedury dotyczące konsultacji dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie.

 

 • Od 25.05.2020 r. będą organizowane konsultacje dla maturzystów.
 • Od 1.06.2020 r. będą organizowane konsultacje z przedmiotów dla wszystkich uczniów szkoły.
 • Szkoła przy organizowaniu konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać uczniowie zdrowi, którzy nie podlegają kwarantannie i ich rodziny także nie podlegają kwarantannie lub izolacji.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa  ktoś na kwarantannie lub izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść zgłoś ten fakt nauczycielowi odpowiednio wcześniej – będzie on mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • W związku z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, uczeń umawiający się na konsultacje z nauczycielem, zgłasza ten fakt bezpośrednio nauczycielom danego przedmiotu, wolę uczestniczenia w konsultacjach z danego przedmiotu (dotyczy uczniów klas I, II do 25.05.2020 r. do godz. 1200.
 • Maturzyści zgłaszają wolę uczestniczenia w konsultacjach wychowawcom do 19.05.2020 r. do godz. 1200.
 • Zgłoszenie odbywa się za pomocą e-Librusa.
 • Nauczyciel jest zobowiązany poinformować dyrektora o ilości chętnych uczestniczących na konsultacjach do 26.05.2020 r. do godz. 1200.
 • Szkoła na tej podstawie tworzy harmonogram i powiadamia nauczyciela o terminie. 
 • W jednej grupie nie może przebywać więcej niż 12 osób.
 • Szkoła organizuje także konsultacje indywidualne dla uczniów z orzeczeniami.
 • Po ustaleniu harmonogramu uczniowie informowani są przez nauczyciela prowadzącego zajęcia o harmonogramie tychże konsultacji.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych. Taka sama zasada obowiązuje dla maturzystów podczas egzaminu. 
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowaj dystans społeczny.
 • Po szkole poruszaj się z zachowaniem dystansu 2 m i siadaj sam w ławce, która także zachowuje dystans.
 • Do nauczyciela – jeśli musisz podchodź, to tylko w okryciu ust i nosa.
 • Nie podawaj nikomu ręki, nie witaj się.
 • Ewentualne kontakty społeczne, oraz wymiany uwag, z kolegami i koleżankami prowadź tylko za pomocą mediów społecznościowych.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj na zasadach ustalonych przez dyrektora. Regulamin znajduje się  w szatni i na stronie szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą i mydłem, nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowaj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, w innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. Idź  bezpośrednio do wyznaczonej klasy na konsultacje.
 • Po wyjściu z konsultacji proszę udać się bezpośrednio do domu.
 • Jeżeli w danym dniu masz następne konsultacje to możesz przebywać tylko w miejscach wyznaczonych, jakim jest np.: szkolna świetlica.
 • Konsultacje dla uczniów odbywają się od godziny 8,00 do 15,00.
 • Aby uniknąć zagęszczenia uczniów w szkole, organizuje się je na  wszystkich piętrach o różnych godzinach (max po dwie klasy na piętro).
 • Wychodząc z konsultacji podpisujesz listę własnym długopisem.
 • W klasach drzwi są niezamykanie.
 • W miarę możliwości nie dotykaj: klamek, poręczy czy uchwytów.
 • Przed i po zajęciach wszystkie pomieszczenia: ławki krzesła, barierki, włączniki, klamki itp. są dezynfekowane.
 • W szatni konieczne jest zachowanie dystansu 2 m. 
 • Pracownicy w szatni przyjmują wszystko w rękawiczkach i maseczkach.
 • Drobne przedmioty w szatni wkładane są przez uczniów do reklamówek. Uczeń otrzymuje numerek. Nie wolno pozostawiać rzeczy wartościowych i telefonów
 • Jesteś zobowiązany/a do oddania rzeczy w szatni zakrywając szczelnie usta i nos.
 • Mówiąc z odległości bliższej niż 1,5 m do pracownika szkoły i nauczycieli zakrywaj szczelnie usta i nos.
 • •W szkole wydziela się pomieszczenie – świetlicę na zjedzenie posiłku. Z niej możesz skorzystać o ile masz konsultacje lub egzamin maturalny w tym samym dniu                 a w Stargardzie nie masz innego miejsca oczekiwania.
 • Zapoznaj się dokładnie z regulaminem szatni.
 • Zapoznaj się dokładnie ze szkolnymi procedurami maturalnymi.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.
 • Uczniowie niepełnoletni muszą mieć zgodę rodziców na konsultację.

Wchodzi w życie dnia 19.05.2020 r.

 

Podpisano: Dyrektor Szkoły mgr Andrzej Kałuża

II LO Stargard - Lycée Touchard Le Mans

link_film

Prezentacja II LO

link_prezentacja

Klasa Bezpieczeństwo Publiczne - film

link_film

Gazetka "PO NOWEMU"

folder_2010

Godziny lekcyjne

clock
1.      8:00 - 8:45
2.      8:55 - 9:40
3.      9:50 - 10:35
4.    10:45 - 11:30
5.    11:45 - 12:30
6.    12:35 - 13:20
7.    13:25 - 14:10
8.    14:15 - 15:00
9.    15.05 - 15.50

Po termomodernizacji

link_prezentacja

Patronat

Szkoła jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie
Mieszka I 4
73-110 Stargard
tel. +48 91 577 25 35
sekretariat@2lo.stargard.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Damian Szmit
tel. 503677713
e-mail iod@data.pl

Deklaracja dostępności